اطلاعیه فراخوان عضویت در تشکُل بانوان مهندس عضو سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی
اطلاعیه در خصوص نحوه چگونگی بررسی و تایید طرح های اکتشافی و بهره برداری
اطلاعیه در خصوص قطع ارتباط مالی مسئولین فنی و دارندگان محدوده های اکتشافی
اطلاعیه در خصوص ارجاع خدمات مهندسی به کارکنان دستگاه های وابسته به وزارت صمت
اطلاعیه در خصوص شعب تخصصی رسیدگی به جرایم و تخلفات معدنی
اطلاعیه جذب سرمایه گذار در حوزه معدن و صنایع معدنی
اطلاعیه6-98- در خصوص قرادادهای جدید مسئولین فنی
اطلاعیه 5-98 قابل توجه کلیه مسئولین فنی مجوزهای معدنی- در خصوص قراردادهای جدید
اطلاعیه 4-98- اعلام تعرفه های خدمات فنی و مهندسی مربوط به سال 1398
اطلاعیه 3-98 در خصوص اعلام سوابق شغلی و اعلام آمادگی اعضای محترم با پایه حداقل 2 رسته های پی جویی و اکتشاف و استخراج معدن و متالورژی جهت تهیه بانک اطلاعاتی صندوق بیمه
اطلاعیه 2-98 در خصوص هشدار جهت پیشگیری از مخاطرات سیل- قابل توجه کلیه مسئولین فنی و دارندگان مجوزهای معدنی
اطلاعیه 1-98-راههای ارتباطی با سازمان
اطلاعیه 29-97 ابلاغ عدد پایه P - در سال 98
اطلاعیه 28-97- در خصوص طرح توانمند سازی و اشتغال اعضای محترم
اطلاعیه 27-97 -قابل توجه اعضای محترم رسته پی جویی و اکتشاف: شروع ثبت نام دوره تهیه نقشه های زمین شناسی
اطلاعیه 26-97 در خصوص سررسید اختصاصی سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی
اطلاعیه 25-97 درخصوص دوره های تخصصی ژئوتوریسم
اطلاعیه 24-97 در خصوص آگاهی اعضاء ازآمار ارجاع کار و جلوگیری از سوئ استفاده های سودجویان
اطلاعیه 23-97 در خصوص ارائه آمار ارجاع کار در سایت
اطلاعیه 22-97 درخصوص کمیسیون های بررسی طرح ها و گزارشات
اطلاعیه 21-97 قابل توجه اعضای محترم رسته پی جویی و اکتشاف و دارندگان محدوده های اکتشافی
اطلاعیه 20-97 قابل توجه اعضای محترم رسته پی جویی و اکتشاف و تهیه کنندگان گزارشات پایانی عملیات اکتشاف
اطلاعیه 19-97 در خصوص معرفی اعضای سازمان جهت دریافت تسهیلات از بانک ملی

درخصوص معرفی اعضای محترم سازمان جهت دریافت تسهیلات از بانک ملی شعبه بلوار خیام

اطلاعیه 18-97 : فراخوان جذب مدرس دوره های آموزشی سازمان نظام مهندسی معدن
اطلاعیه 17-97 : فراخوان شرکت در کارگاه آموزشی «مدل سازی و تخمین زمین آماری منابع معدنی»
اطلاعیه 16-97 : قابل توجه اعضاي رسته پي جويي و اکتشاف، کارشناسان بازديد کننده گزارشات پايان عمليات اکتشاف
اطلاعیه 15-97 : قابل توجه تهیه کنندگان طرح های اکتشافی
اطلاعیه 14-97 : فراخوان شرکت در دوره هاي تخصصي مسئولين فني معادن
اطلاعیه 12-97 : قابل توجه متقاضيان صدور مجوز فعاليتهاي معدني و گواهي صلاحيت فني و مالي
اطلاعیه 11-97 : فراخوان ثبت نام و تشکيل پرونده جهت استفاده از بيمه تکميل درمان
اطلاعیه 10-97 : اجراي دستورالعمل تعليق عضويت در صورت عدم اعتبار عضويت
اطلاعیه 9-97 : در خصوص لزوم اعلام آخرين وضعيت اشتغال
اطلاعیه 8-97 : در خصوص ارجاع خدمات به اعضاي داراي پروانه رسته پي جويي و اکتشاف
اطلاعیه 7-97 : لزوم استعلام آخرين وضعيت معدن يا محدوده اکتشافي از سازمان صمت توسط کارشناسان بررسي کننده گزارشات پاياني
اطلاعیه 6-97 : فراخوان همکاري نمايندگي شرکت هاي بيمه جهت انجام امور بيمه مسئوليت فني و تکميل درمان
اطلاعیه 5-97 : لزوم ارائه گزارش در صورت مشاهده فعاليتهاي خارج از محدوده قانوني معادن