فراخوان شرکت در دومین همایش و نمایشگاه تخصصی معادن و صنایع فلزات غیرآهنی (اکتشاف، استخراج و فرآوری)-29 دی الی اول بهمن 98-هتل المپیک تهران