جلسه تبریک هیئت مدیره سازمان با جناب آقای مهندس جواد خزاعی معاونت جدید امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان و تبادل نظر در خصوص ایجاد زمینه های تعامل بیشتر دو سازمان در جهت پیشبرد و ارتقاء بخش معدن استان

1397/12/14


در پی انتخاب جناب آقای مهندس جواد خزاعی به سمت معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی در روزیکشنبه مورخ1397/12/12 جلسه ای با حضور هیئت مدیره و بازرس سازمان نظام مهندسی معدن استان در محل دفتر ایشان برگزار شد و ضمن تبریک و آرزوی موفقیت و خدمت صادقانه در این پست برای جناب آقای مهندس خزاعی از زحمات جناب آقای دکتر رضا شجاعی معاونت سابق به نیکی یاد گردید و زمینه های تعامل بیشتر دو سازمان در جهت پیشبرد و ارتقاء بخش معدن استان مورد بحث و توافق قرار گرفت.

در این جلسه آقای دکتر ترشیزیان از برونسپاری خدمات سازمان صمت با تکیه بر بازوی اجرایی و تخصصی نظام مهندسی معدن استان سخن به میان آوردندو آقای مهندس خزاعی از این موضوع استقبال نمودند. همچنین ریاست سازمان نظام مهندسی با اشاره بر اینکه ما تنها استانی هستیم که دارای ۳ دفتر نمایندگی میباشیم و هر کدام دارای حوزه مشخصی از شهرستانهای تحت پوشش میباشند بر لزوم همکاری ادارات صمت شهرستان ها در جهت تسهیل مراجعات ارباب رجوع  تاکید نمودند که متعاقبا آقای مهندس خزاعی از این پیشنهاد استقبال نموده و برنامه ریزی در این خصوص و شناسایی موارد را بر عهده نظام مهندسی معدن استان نهادند و تاکید نمودند یکی از کارهایی که در دستور کار اینجانب نیز قراردارد همین امر است.

در ادامه خانم دکتر سیدی بر لزوم حضور و نظر کارشناسان متالورژ برای انجام  تست های کاربردی تاکید نمودند واینکه سازمان نظام مهندسی معدن با ایجاد کمیته مشترک متالورژی و معدن سعی در بهبود و تخصصی نمودن امور مربوط به تست های کاربردی مواد معدنی نموده و پیش نیازهای علمی برای تحقق این امر را فراهم خواهد کرد.. همچنین ایشان افزودند چه بسا مواد معدنی مورد تست کاربردی بهمراه موادی با ارزش افزوده ی بیشتر باشند که مورد توجه قرارنگرفته است.

عضو نقشه بردار هیئت مدیره ، جناب آقای دکتر نسب الحسینی نیز ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای معاونت معدنی استان بر لزوم اتحاد تمامی تشکلهای معدنی در راستای اعتلای جایگاه معدن و بررسی مشکلات و موانع با تدوین سند استراتژی و نقشه راه معدن استان تاکید نمودند.

در پایان آقای دکتر ترشیزیان بر لزوم بکار گیری اعضای متالورژ در واحدهای صنعتی معدنی تاکید نمودند و افزودند این کار باعث بالابردن سطح کیفیت محصولات معدنی و تخصصی تر شدن مباحث فرآوری خواهد شد.