برگزاری مجمع عمومی سالیانه نوبت دوم - 18 خردادماه 1398

1398/3/26

برگزاری مجمع عمومی سالیانه نوبت دوم - 18 خردادماه 1398

- روز شنبه مورخ 1398/03/18، مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی با حضور بیش از 300 نفر از اعضای سازمان در سالن همایش همدم برگزار گردید. 
 -  بعد از تشکیل هیئت رئیسه و به رسمیت یافتن جلسه، گزارشی از عملکرد هیأت مدیره در سال قبل توسط جناب آقای دکتر ترشیزیان، رئیس محترم سازمان ارائه گردید. 
  -  در ادامه روسا یا نمایندگان هر کدام از گروههای تخصصی گزارشی از عملکرد سال قبل و نیز برنامه های پیش بینی شده برای سال جاری ارائه دادند . 
 -   سپس عملکرد مالی سازمان و نیز پیش بینی بودجه توسط خزانه دار محترم جناب آقای دکتر نسب الحسینی ارائه گردید.
  -   در ادامه بازرس سازمان، جناب آقای مهندس طباطبایی گزارش سالانه خود را در خصوص عملکرد سال 1397 ارائه دادند.
 -  در بخش بعدی توضیحاتی در خصوص شرکت سرمایه گذاری اعضا سازمان توسط آقای مهندس حقی ارائه شد و معرفی سایت مندلیوم (افراد متخصص) توسط آقای مهندس ابراهیمی انجام گردید.
   - در ادامه با حضور اعضای هیأت مدیره و اعضای پیشکسوت سازمان، از اعضای برتر در زمینه های مختلف خدمات مهندسی، همچنین استاد برتر و همکار نمونه و نیز مسئولان شرکت های حامی برگزاری مجمع تقدیر بعمل آمد.
 -  در انتها پس از معرفی و سخنرانی کاندیداهای بازرسی و رأی گیری برای مصوبات جلسه و همچنین انتخاب بازرس سازمان، جناب آقای مهندس سیدی با اخذ تعداد 166 رأی به عنوان بازرس اصلی و جناب آقای مهندس طباطبائی با اخذ 119 رأی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.