نشست ریاست سازمان همراه با مدیرعامل و مدیران ارشد جهاد نصر جهت انعقاد تفاهم نامه سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی

1398/3/30

نشست ریاست سازمان همراه با مدیرعامل و مدیران ارشد جهاد نصر جهت انعقاد تفاهم نامه سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی

 

صبح روز پنجشنبه مورخ 30 خرداد ماه، جلسه ای با حضور جناب آقای مهندس حسین زاده مدیرعامل شرکت جهاد نصر خراسان رضوی و کلیه معاونین و مدیران ارشد این مجموعه و جناب آقای دکتر ترشیزیان ریاست سازمان، جناب آقای مهندس احتشام نیا نائب رئیس و جناب آقای مهندس حقی مشاور ریاست در امور اقتصادی، در محل دفتر سازمان برگزار شد.
هدف از این نشست تبادل نظر در رابطه با انعقاد تفاهم نامه ای مبنی بر سرمایه گذاری مشترک در زمینه معدن و صنایع معدنی بین این شرکت و سازمان نظام مهندسی معدن عنوان شد.