نشست مشترک اعضای هیأت مدیره سازمان به همراه اعضای هیأت موسس شرکت سرمایه گذاری اعضا

1398/3/30

نشست مشترک اعضای هیأت مدیره سازمان به همراه اعضای هیأت موسس شرکت سرمایه گذاری اعضا

 

عصرروز پنجشنبه مورخ 30 خردادماه، چهارمین جلسه مشترک هیأت مدیره سازمان و اعضای هیأت موسس شرکت سرمایه گذاری اعضا (متشکل از ارکان هیأت مشورتی و مشاوران ریاست و تعدادی از اعضای نظام مهندسی)  با محوریت تنظیم و ویرایش اساسنامه شرکت مذکور تشکیل گردید.

🔹 در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر ترشیزیان ریاست محترم سازمان در خصوص اهداف تأسیس، فعالیت های پیش بینی شده و چشم انداز برنامه های آتی شرکت توضیحاتی ارائه نمودند.
  سپس هر کدام از حاضران به بحث و تبادل نظر در خصوص نحوه چگونگی تبیین شرح خدمات شرکت و سایر موارد پرداخته و نقطه نظرات خود را اعلام نمودند.
  🔸 در ادامه جناب آقای دکتر معاصری متخصص در امور مدیریت، برنامه ریزی اقتصادی و جذب سرمایه در رابطه با نحوه جذب سرمایه گذار، اهداف اصلی از جذب سرمایه و چگونگی  صرف مطلوب آن برای سرمایه گذاری های آتی جهت بازدهی مناسب توضیحات تکمیلی ارائه نمودند.
   در انتها پس از بررسی کلیه نظرات و پیشنهادات، اساس نامه شرکت به تایید اعضای هیأت موسس رسید.
 🔴 به زودی فراخوان شرایط عضویت ، اطلاعات مربوط به اخذ سهام و نحوه سرمایه گذاری در این شرکت منتشر خواهد شد.
لازم به ذکر است که سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی بمنظور هر چه فراگیرتر شدن عضویت اعضا در این شرکت، تامین قسمتی از هزینه خرید سهام اعضا را در بودجه سال ۹۸ سازمان در نظر گرفته که در مجمع عمومی اخیر نیز به تصویب اعضای محترم رسید و این میزان سهام بصورت هدیه به تمامی اعضای نظام مهندسی معدن خراسان رضوی اهدا خواهد شد.